Tag Archives: PET scan

wat is onze perceptie van de omgeving en is die juist ?

It makes you wonder – wat is er nog meer ? …..

More Galleries | Leave a comment