Buddha Quotes – Dhammapada

We are shaped by our thoughts; we become what we think.
When the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves.

NL interpretaties;

We zijn gevormd door onze gedachten; we worden wat we denken.
Als de geest puur is volg het geluk je als een schaduw die nooit verdwijnt.

Spreek en handel met zuivere geest en het geluk zal je volgen
als een schaduw die nooit van je zijde wijkt.

This entry was posted in Inspiratie and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.