DODOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst

Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst men zou kunnen zeggen het is enigszins begrijpelijk dat iemand deze man v Ranst en ook Osterhaus iets kwaads toewenst..

https://www.ad.nl/buitenland/belgie-vreest-voor-conings-we-houden-er-rekening-mee-dat-we-hem-nooit-zullen-vinden~a803850f/?

Denken we ondertussen ook aan Fauci .. V Dissel.. Koopmans..
enz enz

deze dus ..

Vaste OMT-leden

DOCU: Ab Osterhaus gave “Pandemic Marketing Course” with Marc van Ranst one could say it is somewhat understandable that someone would wish this man v Ranst and also Osterhaus something bad..

https://www.ad.nl/buitenland/belgie-vreest-voor-conings-we-houdt-er-rekening-mee-dat-we-hem-nooit-zullen-vinden~a803850f/?

In the meantime, we are also thinking of Fauci .. V Dissel.. Koopmans..
etc etc

so this one..

Permanent OMT members

Jaap van Dissel, RIVM, voorzitter[3][14]
Masja Loogman, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG[12][14]
Jaap Maas, klinisch arbeidsdeskundige bij AMC en Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, leidt het Arbeidsmanagementsteam (onderdeel van het OMT) [15][14][13]
Anja Schreijer, arts maatschappij & gezondheid, infectieziektebestrijding, Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam, voorzitter ad interim Landelijk Overleg Infectieziekten
Aura Timen, RIVM, secretaris[3][14]
Annelies Verbon, hoogleraar infectieziekten Erasmus MC, namens de Nederlandse Vereniging voor Internist-infectiologen[3][14]
Ann Vossen, Leids Universitair Medisch Centrum, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)[3][16][14]
Anne de Vries, arts infectieziektebestrijding GGD Kennemerland[12][14]

Overige deskundigen

Pauline Ellerbroek, Internist-infectioloog Universitair Medisch Centrum Utrecht / calamiteitenhospitaal[14]
Patricia Houtman, Deskundige infectiepreventie Spaarne gasthuis / VHIG[14]
Menno de Jong, hoogleraar medische microbiologie Amsterdam AMC[12][14]
Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit[17][14]
Ariene Rietveld, Arts M & G infectieziektebestrijding GGD Hart voor Brabant / RAC[14]
Noud Schel, Arts KLM Health Services[14]
Margreet Vos, hoogleraar medische microbiologie Erasmus MC[12]
Diederik Gommers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) vanwege de druk op de intensieve zorg[18]
Christian Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde Universiteit Maastricht[19]
Jim van Steenbergen, voormalig arts infectieziektebestrijding bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM[20]
Jan Kluytmans, hoogleraar klinische microbiologie aan het Utrecht UMC[21]
Emile Schippers, internist-infectioloog HagaZiekenhuis en voorzitter van de Vereniging voor Infectieziekten[12]
Alexander Friedrich, hoogleraar medische microbiologie UMCG[12]
Marc Bonten, hoogleraar medische microbiologie UMC Utrecht[12]
Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie Radboud UMC[12]
Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso[12]
Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziekten GGD Nederland[12]
Károly Illy, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

RIVM-deskundigen

Sabine Bantjes, Arts M & G infectieziektebestrijding RIVM, CIb, LCI[14]
Peter Molenaar, Deskundige infectieziektepreventie RIVM, CIb, LCI, LCHV[14]
Jacco Wallinga, epidemioloog, hoogleraar LUMC en hoofd modellering van infectieziekten bij RIVM[12][14]
Chantal Reusken, viroloog bij RIVM[12][14]
Daan Notermans, arts-microbioloog bij RIVM[12][14]
Wim van der Hoek, epidemioloog en hoofd afdeling Respiratoire infecties RIVM[12][14]
Corien Swaan, arts infectieziektebestrijding, hoofd Preventie & Bestrijding RIVM[12][14]
Kevin Kosterman, communicatieadviseur RIVM[12][14]

P.S

Ik vermoed dat deze mensen als meelopers en vazallen van KEIZER FAUCI .. een zware last met zich meevoeren, die ze later in het gevang nog eens goed kunnen overdenken.

Miljoenen doden op je geweten zorgen volgens mij voor hele lange nachten ..en vele nachtmerries.
Amerika kent nog de doodstraf ..Nederland niet meer ..
Of je dat nu leuk vind of niet .

P.S

I suspect that these people, as followers and vassals of EMPEROR FAUCI .., carry with them a heavy burden, which they can reconsider later in prison.

Millions of deaths on your conscience cause very long nights in my opinion .. and many nightmares.
America still has the death penalty .. the Netherlands no longer ..
Whether you like it or not .

Hoi 👋 Leuk om je hier te zien.

schrijf je in en je ontvangt een mail met nieuwe content en specifieke berichten alléén voor mensen op deze mail lijst

We doen niet aan Spam lees de privacy policy voor meer info

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.