Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid

Immense schade economie en welzijn, geen winst volksgezondheid”

Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwden het kabinet in maart vorig jaar voor de catastrofale gevolgen van de ‘intelligente lockdown’.

Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten eind maart concludeerde dat de indirecte schade aan de Nederlandse volksgezondheid zo zwaar was dat deze de directe gezondheidsschade van COVID-19 overschaduwde.

Het kabinet verzweeg deze afwegingen tegenover het publiek.

De kosten zijn zo buitenproportioneel hoog dat een afweging tussen economie en gezondheid overbodig is’, aldus het advies.

Het ministerie voorzag als direct gevolg van de maatregelen een toename van de staatsschuld van 150 miljard en een krimp van het bruto binnenlands product van 40 miljard euro.

Daarnaast verwachtte de analyse tientallen miljarden schade als gevolg van de uitgestelde reguliere gezondheidszorg en psychosociale kosten door een toename van eenzaamheid, angst- en stemmingsstoornissen en zelfmoorden. Het rapport adviseert om de capaciteit van de gezondheidszorg op te schalen en de economie open te houden.

Het kabinet koos desondanks voor een voortzetting van haar beleid.

Zwakke gezondheid
Uit het afgelopen week op basis van een WOB-verzoek van onder meer de Volkskrant vrijgegeven rapport volgt dat een gedeeltelijke voortduring van de maatregelen gedurende een jaar slechts een beperkte gezondheidswinst oplevert.

De maatregelen zouden bij een volgens de ambtenaren waarschijnlijk veel te optimistische inschatting 25 duizend sterfgevallen voorkomen van patiënten met een zwakke gezondheid en een gemiddelde leeftijd van 82 jaar.

De geraamde kosten per vermeden sterfgeval bedroegen bijna 10 miljoen euro terwijl daar een zeer beperkte levensverwachting tegenover stond.

Sluipmoordenaar
De onderzoekers waarschuwen dat uitstel van reguliere zorg een ‘sluipmoordenaar’ kan zijn die potentieel meer levens raakt dan het coronavirus. Alleen al de toename van depressies en zelfmoorden zou duizenden mensenlevens kosten.

Het rapport komt tot een inschatting van een verlies van 500 duizend gezonde levensjaren. Dit is volgens de analyse een flinke onderschatting omdat ook Nederlanders zonder psychische- of eenzaamheidsklachten een afname van hun kwaliteit van leven ervaren.

Staatsschuld
De ambtenaren wijzen erop dat een forse toename van de staatsschuld voor de komende jaren lagere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid met zich meebrengen. Deze gevolgen laat het rapport in de kosten-batenanalyse buiten beschouwing.

Geen winst
De analyse neemt als uitgangspunt dat 2% van de besmettingen tot ernstige klachten leidt. Hierdoor zouden bij een beleid zonder maatregelen door capaciteitsgebrek de helft van de geschatte vijftigduizend patiënten geen intensieve zorg ontvangen en overlijden. Achteraf blijkt deze inschatting veel te negatief.

In zijn presentatie van afgelopen mei aan de Tweede Kamer verlaagde OMT-voorzitter Jaap van Dissel dit naar 0,35%. De ziekenhuizen behandelden uiteindelijk In een jaar tijd niet meer dan tienduizend patiënten op de intensive care. Tegenover de catastrofale gevolgen van het beleid staat daarmee waarschijnlijk geen gezondheidswinst.

De voorlopige conclusie is dat het kabinet doelbewust en met instemming van het parlement, duizenden mensenlevens opoffert en de Nederlandse samenleving in de vernieling drijft terwijl daar geen winst voor de volksgezondheid tegenover staat.

Meer lezen:
Download hier het volledige WOB verzoek

http://r.viruswaarheid.nl/mk/cl/f/5amxuMXTQ0InUz454hq6_Us7vYXbf_Cc-OuVVvbSpQuFUJlwt9O24dmFudI87YlfEeoweNcMG63y-6i5aTp-kbFvZH9UDIkVYBUR9yRKMjVHBZhgSLHjksChhDHMJfmhMhQ74TDxQvbAVvH_xRa_9qHI9A30Q0nIovpsV041vqJ7SLSBfE1G5s2290rbzEFA-HPv0xnGW4KQ3PdOR3_eK82lsH1B_itVoLl4EWc1n7Z4VVkAt7XHu56a5X2OtPdDEewXoNxjDNcnEWdy0u9T

Hoi 👋 Leuk om je hier te zien.

schrijf je in en je ontvangt een mail met nieuwe content en specifieke berichten alléén voor mensen op deze mail lijst

We doen niet aan Spam lees de privacy policy voor meer info

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.