Klinische Studie naar werkzaamheid Chloordioxide tegen Covid19

Nieuwe oplossingen om de COVID-19-pandemie te beëindigen
U hebt nu de gelegenheid om de eerste multicenter klinische studie te lezen die in verschillende Latijns-Amerikaanse landen is uitgevoerd en die duidelijk aantoont dat chloordioxide een volledig effectieve behandeling is tegen COVID-19.

De zeer bevredigende resultaten van de eerste klinische studie in meerdere centra bij mensen naar de effectiviteit van chloordioxide (ClO2) als CDS bij de behandeling van COVID-19, werden met succes gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Molecular and Genetic Medicine (ISSN: 1747-0862).

De studie werd op 7 april 2020 geregistreerd en geaccepteerd in clinicaltrials.gov (NCT 04343742) en valt binnen de studies die zijn gecategoriseerd als ECE (quasi-experimentele studies) door de NCBI (National Center for Biotechnology Information).

Dit is de eerste klinische studiemet chloordioxide voor therapeutisch gebruik bij mensen, het aantonen met wetenschappelijk bewijs van de doeltreffendheid en veiligheid ervan bij de behandeling van COVID-19. Het onderzoek was gericht op het bestuderen van de effectiviteit van het gebruik van ClO2 bij patiënten met SARS-CoV-2, het meten voor en na de behandeling, de aanwezige klinische symptomen en laboratoriumvariabelen op basis van gestandaardiseerde en geaccepteerde schalen in onderzoek (VAS en Likert) van een experimentele groep, vergeleken met een controlegroep.

Een hoop om de COVID-19-pandemie te beëindigen

De klinische studie toonde aan dat chloordioxide effectief is bij patiënten die worden behandeld met orale ClO2 en dat het gebruik ervan bij de COVID-19-pandemie wordt en positioneert als een grote hoop om het te bestrijden, gebaseerd op de wetenschappelijke grondslagen die in eerder onderzoek zijn onthuld.
Chloordioxide bleek gunstig te zijn bij de behandeling van COVID-19, door na 7 dagen negatieve RT-PCR te maken bij honderd procent van de patiënten die het tijdens de klinische studie gebruikten, waardoor hun symptomen die verband hielden met deze ziekte snel werden verlicht en aanzienlijk werd verminderd de laboratoriumparameters weer normaal in een tijdsbestek van 14 tot 21 dagen.
Bovendien merkten de onderzoekers op dat patiënten die chloordioxide gebruikten als behandeling voor COVID-19, ook de symptomen na ziekte aanzienlijk verminderden in vergelijking met patiënten die niet met ClO2 werden behandeld.
We staan ​​voor een oplossing die de pandemie kan beëindigen, nu wetenschappelijk bewezen: CDS werkt en redt levens!

Na deze klinische studie hebben artsen over de hele wereld nu het recht om legaal chloordioxide te gebruiken in overeenstemming met de paragraaf 37 van de Verklaring van Helsinki *. Het therapeutische gebruik van chloordioxide geeft nieuwe hoop om de COVID-19-pandemie te beëindigen en miljoenen levens te redden.
De Verklaring van Helsinki is afgekondigd door de World Medical Association als een geheel van ethische principes die de medische gemeenschap zouden moeten leiden, en in paragraaf 37 staat het volgende:

“Wanneer bewezen interventies niet bestaan ​​in de zorg van een patiënt of andere bekende interventies niet effectief zijn, kan de arts, na deskundig advies te hebben ingewonnen, met de geïnformeerde toestemming van de patiënt of een bevoegde wettelijke vertegenwoordiger, toestemming krijgen om onbewezen interventies te gebruiken, als dit naar zijn mening enige hoop geeft op het redden van levens, het herstellen van de gezondheid of het verlichten van lijden. Dergelijke interventies moeten verder worden onderzocht om hun veiligheid en werkzaamheid te beoordelen. In alle gevallen moet deze nieuwe informatie worden geregistreerd en, indien van toepassing, openbaar worden gemaakt. ”

Chloordioxide is wettelijk goedgekeurd in Bolivia

In Bolivia werd wet nr. 1351 van 2020 goedgekeurd die de bereiding, commercialisering, levering en het gebruik met toestemming van de CDS-chloordioxide-oplossing toestond als preventie en behandeling in het licht van de COVID-19-pandemie. Er werd wettelijk een ethische commissie opgericht, bekrachtigd door het Boliviaanse ministerie van Volksgezondheid, dat dit multicenter, retrospectieve, internationale onderzoeksprotocol goedkeurde, bestaande uit vijf universiteiten (Technische Universiteit van Oruro, Openbare Universiteit van El Alto, Greater University of San Simón, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en het Technisch Instituut van Yacuiba “Gran Chaco”) die op hun beurt, via hun klinische, wetenschappelijke en ethische onderzoekscommissies, hun eigen onderzoek doen naar chloordioxide voor gebruik in verschillende toepassingen.
Statistieken uit Bolivia laten een duidelijke afname zien van het aantal gevallen en sterfgevallen in dat land. Vanaf een piek van 2031 dagelijkse gevallen op 20 augustus 2020 daalden de gevallen bijvoorbeeld tot 147 dagelijkse gevallen op 21 oktober 2020, wat neerkomt op een afname van 93%.
Terwijl in andere landen de sterftestijging aanhield, daalde deze in Bolivia, waarbij deze daling als mogelijke verklaring werd toegeschreven aan het verbruik van chloordioxide.
In andere Latijns-Amerikaanse landen begint chloordioxide ook met groot succes te worden gebruikt om COVID-19 te bestrijden, net als bijvoorbeeld de artsen die deel uitmaken van de COMUSAV, World Health and Life Coalition (www.comusav.com) die het met uitstekende resultaten op hun patiënten toepassen.

Therapeutische werking van chloordioxide

De therapeutische werking van chloordioxide tegen COVID-19 wordt bepaald door zijn selectiviteit voor pH en virale grootte. Dit betekent dat de ClO2 het dissocieert en geeft zuurstof af wanneer het in contact komt met het virus. Wanneer het dissocieert, oxideert het de huidige piek van zure pH en wordt het natriumchloride (keukenzout) en maakt het tegelijkertijd moleculaire zuurstof vrij O2, wat op zijn beurt het lokale celherstel bevordert. Daarom, wanneer chloordioxide dissocieert, geeft het zuurstof af, net als erytrocyten (rode bloedcellen) via hetzelfde principe, namelijk selectief zijn voor de zuurgraad (Bohr-effect). Chloordioxide geeft moleculaire zuurstof vrij wanneer het in contact komt met een zuur medium, hetzij door histamine, hetzij door de zuurgraad van het virus zelf. De ClO2 is een antimicrobieel middel waarvan de werking selectief is qua grootte en dus Het heeft geen invloed op menselijke cellen vanwege zijn grote omvang in vergelijking met het virus en het is buitengewoon effectief tegen alle soorten virussen, inclusief COVID-19 met al zijn varianten en stammen.

Meercellig weefsel heeft het vermogen deze lading af te voeren en wordt daarom niet aangetast. Een groot voordeel van het therapeutische gebruik van ClO2, is de onmogelijkheid van een virale resistentie.
De oorzaak van het antivirale effect van chloordioxide in SARS-CoV-2 kan worden verklaard door zijn werking op de aminozuren van het virus (cysteïne, tryptofaan, tyrosine, proline, hydroxyproline).

Het is de eerste wetenschappelijke studie bij mensen met chloordioxide voor therapeutisch gebruik dat geeft duidelijke werkzaamheid aan dat moet beslist worden onderzocht, met grotere studies om vele duizenden levens te redden.

Deze uitzonderlijke studie is geregistreerd en geaccepteerd in clinicaltrials.gov op 7 april 2020 (NCT 04343742) en valt binnen de studies gecategoriseerd als ECE (quasi-experimentele pilotstudies) door de NCBI (National Center for Biotechnology Information).

https://andreaskalcker.com/nl/coronavirus/klinische-studie-met-chloordioxide.html

Hoi 👋 Leuk om je hier te zien.

schrijf je in en je ontvangt een mail met nieuwe content en specifieke berichten alléén voor mensen op deze mail lijst

We doen niet aan Spam lees de privacy policy voor meer info

This entry was posted in Gezondheid, leven vanaf 2020 and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.