Nederland is geen Nederland

Nederland is geen Nederland
8 augustus 2021

Wie de recent verschenen lezing van advocaat drs. Van Kessel in zijn geheel heeft bekeken, heeft kunnen opmerken dat Nederland in juridische zin helemaal niet bestaat. U vindt deze uitleg vanaf 1:23:40 in het filmpje aan het eind.

Om het beter te begrijpen zullen we hier een samenvatting maken van de relevante gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog. Het is een juridisch verhaal, dus alvast excuses daarvoor.

Regering in ballingschap

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 vluchtte koningin Wilhelmina naar Engeland en verliet daarmee het Nederlandse grondgebied. Samen met de overgekomen ministers vormde zij de zogeheten regering in ballingschap welke was gezeteld in Londen. De koningin verbleef daar tot en met het einde van de oorlog.

Ongrondwettelijk

Artikel 21 van de grondwet destijds luidt: ´Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen.´ De zogeheten regering in ballingschap was dus ongrondwettelijk omdat zij gezeteld was in Londen. Daarmee heeft Koningin Wilhelmina in feite vrijwillig afstand gedaan van de kroon.

Op 29 mei 1940 werd Arthur Seyss-Inquart benoemd tot rijkscommissaris Nederland en kreeg daarmee de rol van minister-president en de kroon. Dit kon gebeuren omdat Wilhelmina afstand gedaan had van de kroon, maar nooit het parlement ontbonden heeft. Daarmee werd het parlement het hoogste bestuursorgaan in Nederland. Vervolgens werd Seyss-Inquart in de Ridderzaal ingezworen door het Nederlands parlement onder leiding van Anton Mussert. Dit maakt dat Seyss-Inquart dus volledig volgens het Nederlands recht de kroon heeft verkregen. Sindsdien is Nederland Duits grondgebied geworden en is Nederland dus niet meer bezet.

Nederland bestaat niet

Hoewel menig mens denkt dat Wilhelmina koningin was van 1890 tot 1948, had zij feitelijk afstand gedaan van de troon in 1940. Bij terugkomst is zij nooit terug ingezworen tot koningin. Zij heeft echter wel het eerste naoorlogse kabinet benoemd. Dit kabinet heeft dan ook geen legale status. Ten gevolge hiervan hebben alle volgende kabinetten ook geen legale status. Dit omdat het ene illegale kabinet de verkiezingen uitschrijft voor de parlementsleden waar het volgende kabinet uit bestaat en dus ook illegaal is. Het goede nieuws is dat alles wat deze naoorlogse kabinetten hebben ondernomen als nietig beschouwd kan worden. Zo zijn alle wetten en maatregelen sinds de Tweede Wereldoorlog bij voorbaat al niet rechtsgeldig.

Tot slot, ons grondgebied dat niet bezet was en dus ook niet bevrijd is hoorde nog altijd bij Duitsland. Met de overwinning van de geallieerden werd ons grondgebied officieel Amerikaans grondgebied en dat is het tot op de dag van vandaag nog steeds. Kortom, alles lijkt een grote fictie te zijn. De implicaties hiervan zijn behoorlijk, mits dit uiteraard allemaal bewezen kan worden. Drs. Van Kessel meent echter als advocaat nooit iets te zeggen wat hij niet kan bewijzen en laat weten over alle documentatie te bezitten om het verhaal te kunnen onderbouwen. Overigens blijkt dit verhaal al eerder naar buiten gebracht te zijn door Ad van Rooij.

Hoi 👋 Leuk om je hier te zien.

schrijf je in en je ontvangt een mail met nieuwe content en specifieke berichten alléén voor mensen op deze mail lijst

We doen niet aan Spam lees de privacy policy voor meer info

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.