Old story WUHAN lab?

Boel bronnen zeiden dat het door mensen gemaakt is doordat er meer mutaties aangetroffen worden dan in de natuur voorkomt. Raar dat er wel mutaties aangetoont kunnen worden maar her virus zelf niet… mss heeft David ook een invals hoek om naar te luisteren …

no agenda show had ook een interessant item erover in het begin : https://www.noagendashow.net/listen/1350?t=0:00


This entry was posted in Gezondheid, Inspiratie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.