Slechts enkele feiten… denk alsjeblieft ZELF na …

Even enkele feiten op een rijtje, om het plaatje helder te krijgen.

Alle bronnen, bewijzen en originele video’s die onderstaande feiten onderbouwen, vind je op de website onderaan dit bericht.

– Er zijn minstens zeven zeer effectieve medicijnen en behandelingen voor C19, maar ze worden allemaal onderdrukt en zelfs verboden door de overheid

– Artsen die mensen genezen van C19 worden door de overheid bedreigd, gecensureerd, verliezen licentie, hun websites worden verwijderd, en sommigen zijn gearresteerd

Medisch personeel krijgt nadrukkelijke orders van hogerhand om elke patiënt als C19 te registeren

Begrafenisondernemers krijgen opdracht elk overlijden als C19 te registreren, zelfs overlijdens door auto-ongeluk, kanker, hartaanvallen, enz.

Medisch personeel wereldwijd krijgt forse geldbedragen van de overheid om elke patiënt of overlijden als C19 te registeren. In Amerika krijgen ziekenhuizen 40.000 dollar per overlijden dat ze het label C19 geven. Er hoeft geen enkel bewijs geleverd te worden.

Elke griep, elke verkoudheid, elke longontsteking – en dat zijn er wereldwijd elk jaar honderden miljoenen – wordt nu beschouwd als C19. Zo kan men de cijfers enorm opdrijven.

Drie maanden voor de zogenaamde coronavirus pandemie organiseerden Bill Gates en het World Economic Forum een oefening voor een coronavirus pandemie. Er werd geen woord gezegd over het genezen van zieken. Het enige waarover men sprak was hoe ze iedereen konden injecteren.

Vlak daarna tweette Gates hoe opgewonden hij was over de verkoop van vaccins het komende jaar, en welke winsten dat zou opleveren.

In 2018 werden opeens, zonder enige aanleiding, honderden miljoenen virus test kits verspreid over de hele wereld, die het label kregen ‘C19 – test kit’

In 2018 werd er een video gemaakt door het Global Preparedness Instituut die liet zien hoe een griepvirus vanuit Wuhan over de hele wereld verspreid wordt

In 2017 zei Anthony Fauci dat er gegarandeerd, zonder enige twijfel, een epidemie zou uitbreken tijdens de eerste termijn van Trump

In 2010 publiceerde het Rockefeller Instituut een document getiteld ‘Scenario voor de toekomst’. Daarin beschrijven ze tot in detail een coronavirus pandemie, met mondkapjes, afstand houden, lockdowns, injecties enz. Het doel van de pandemie is volgens dit scenario om – net als in China – wereldwijd een totalitair regime van controle te vestigen.

De Belgische overheidsviroloog Mark van Ranst geeft vlak voor de pandemie een workshop voor Europese leiders hoe een land voor te bereiden voor een pandemie. Hij legt uit hoe er vanaf de eerste dag angst gezaaid moet worden met dreigende cijfers en hoe ervoor gezorgd moet worden dat de hele media een en dezelfde boodschap moet verspreiden. Hij legt ook uit hoe de bevolking ertoe gebracht kan worden zich massaal te laten vaccineren.

De Nederlandse overheidsvirologe Marion Koopmans zegt in een interview dat het plan van de Wereldgezondheidsorganisatie is om tien jaar lang van onophoudelijke infectieziektes te hebben. Ze zegt dat C19 het begin is hiervan.

Al tientallen jaren wordt er door diverse instanties verklaard dat er een nieuwe wereldorde voorbereid wordt. Deze zal bestaan uit een werelddictatuur die alle mensen hun vrijheden en rechten ontneemt, behalve als ze zich volkomen onderwerpen. Men verklaart dat een pandemie de ideale manier is om de wereldbevolking uit te dunnen en mensen tot volkomen gehoorzaamheid te brengen.

In Australië verklaart de overheid regelmatig dat de Corona maatregelen de ‘nieuwe wereldorde’ zijn.

De uitvinder van de PCR test, Karry Mullis, verklaarde nadrukkelijk dat zijn test absoluut niet kan aantonen of iemand ziek of besmet is, en daar dus niet voor gebruikt mag worden. Enkele maanden voor de pandemie, overlijdt hij plotseling en wordt zijn test juist gebruikt voor het testen of mensen ‘besmet’ zijn. Deze test blijkt tot 94% valse positieven te geven en zorgt voor een hypnotiserend effect van waanzinnige angst, want in elk land zorgt het voor vele miljoenen ‘besmettingen’. Mensen die gezond zijn, worden door deze onbetrouwbare test bestempeld als ‘besmettingen’ die de basis vormen voor alle maatregelen. Voor het eerst sinds de medische zorg bestaat, wordt de term ‘asymptomatische besmetting’ bedacht, die beweert dat iedereen die een positieve test uitslag heeft, anderen kan besmetten en dus een gevaar is voor de samenleving. Gezonde mensen zonder klachten worden – voor het eerst sinds mensenheugenis – bestempeld als gevaar voor anderen. Het dragen van mondkapjes, het afzonderen van zulke ‘besmette mensen’, afstand houden van elkaar, het massaal sluiten van alle winkels, en verplicht injecteren wordt met geweld opgedrongen aan de hele bevolking. Allemaal op basis van een test die bijna alleen maar onbetrouwbare resultaten geeft, en volgens de uitvinder ervan absoluut niets kan zeggen over ziekte of besmetting.

Grote technologie fabrikanten zoals Apple en Samsung ontwikkelen apps voor alle telefoons, die iedereen die ‘positief getest’ werd overal volgen en al hun contacten nagaan. Nogmaals: gezonde mensen zonder enige klacht of symptoom, worden als ‘gevaar’ voor de wereld beschouwd.

In Australië is men begonnen met iedereen die positief test – en al hun contacten! – wekenlang op te sluiten in een afzonderingskamp. Canada, Israël, Oostenrijk, Nederland en vele andere landen bereiden hetzelfde voor. Overal ter wereld worden afzonderingskampen gebouwd. Niemand mag eruit. Vlucht je, dan wordt je opgespoord en krijg je zware straffen.

Terwijl alle effectieve behandelingen voor C19 worden verboden door de overheid, wordt er een injectie opgedrongen aan de hele bevolking, met een substantie die letterlijk vermeldt dat het een medisch experiment is dat duurt tot 2023.

Tijdens de dierproeven van dit product stierven alle dieren, dus zijn ze gestopt met testen. Pfizer heeft gevraagd alle informatie over hun tests te verbergen voor de mensheid tot 2075. Een rechtbank heeft bevolen deze informatie nu reeds te publiceren en er blijkt dat tijdens de tests duizenden mensen overleden zijn en nog veel meer zeer zware, dikwijls permanente gezondheidsschade opliepen.

Tijdens een interview met de BBC verklaart Bill Gates dat de veiligheidstests voor deze spuit zijn overgeslagen vanwege tijdsgebrek. Hij zegt dat het twee jaar duurt voor de meeste bijwerkingen optreden.

Een video van een interne zoom meeting met Mark Zuckerberg wordt gelekt door een FB medewerker. In de video zegt Mark dat de injecties het DNA van mensen verandert en ze niet weten welke mutaties of risico’s dat met zich meebrengt op lange termijn.

Meteen bij het begin van de wereldwijde gedwongen vaccinatie campagnes exploderen cijfers van sterfgevallen. Diverse insiders van overheidsinstanties komen naar buiten met schokkende onthullingen dat het aantal overlijdens door de spuit tot tien maal zo hoog is als wordt erkend. Medisch personeel komt naar buiten met verklaringen dat het verboden wordt om overlijdens door de injecties te melden. Enerzijds krijgen ze forse geldbedragen om elke patiënt en overlijden als covid aan te duiden. Sterven mensen door de spuit, dan wordt hen verboden dit als dusdanig te melden.

In Duitsland sprong een arts uit de hoogste verdieping van zijn ziekenhuis. In zijn afscheidsbrief verklaart hij niet meer te kunnen leven met de vele misdaden die hij verplicht heeft moeten plegen onder druk van de overheid.

Overal ter wereld vallen tientallen gevaccineerde sporters dood neer op het sportveld, of ze krijgen opeens hartproblemen. Sterftecijfers schieten de lucht in, vooral in gebieden met een hoge vaccinatiegraad.

Kinderen die totaal geen gevaar lopen om te sterven aan C19, worden opeens het belangrijkste doelwit van deze injecties. Wereldwijd verplicht men injecties van kinderen en opeens duikt het voorheen onbekende fenomeen op van kleine kinderen die massaal hartproblemen krijgen.

Een begrafenisondernemer uit Engeland zegt dat wetenschappers uit de Britse overheidsgezondheidsdienst hem benaderd hebben om te onthullen dat de zogenaamde varianten in feite vaccinschade zijn. De gezondheidsschade die wordt aangericht door de inspuitingen wordt bestempeld als een nieuwe variant, waarvoor weer nieuwe inspuitingen verplicht worden.

De voornaamste injectiebijwerkingen zijn hartproblemen en bloedklonters. Wat wordt inderdaad als symptoom genoemd voor de Omicron variant? Hartproblemen en bloedklonters.

In landen overal ter wereld wordt een maatschappij gevormd waarin onophoudelijke booster shots verplicht worden om de status van ‘volledig gevaccineerd’ te behouden. Zonder deze status wordt men buitengesloten uit de samenleving. In Nigeria kunnen mensen geen gebruik meer maken van banken of financiële diensten zonder de status van ‘volledig gevaccineerd’. In Israël kunnen mensen alleen winkelen of gebruik maken van openbare diensten, als ze elke paar maanden de nieuwe injecties halen. In Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en vele andere landen wordt hetzelfde aangekondigd vanaf februari. Het doel is de hele mensheid onophoudelijk injecteren met deze DNA veranderende experimentele substantie.

Wetenschappelijke onderzoekers wereldwijd hebben de inhoud van de spuitjes onderzocht. Een Amerikaanse arts vindt levende wezens met tentakels in diverse flesjes. Een Zuid Afrikaanse arts vindt nanorobots in de flesjes die zichzelf monteren en vermenigvuldigen. Een Duitse arts ontdekt dat de flesjes ontelbare deeltjes bevatten die zo scherp zijn als scheermesjes, die grote schade aanrichten in het lichaam. Een Zwitserse arts ontdekt de aanwezigheid van grote hoeveelheden grafeen oxide in de injecties, een levensgevaarlijke substantie die het functioneren van organen uit balans brengt.

Er duiken documenten op waaruit blijkt dat Moderna hun vaccin al klaar had in 2018, voor de pandemie begon.

Er wordt videomateriaal ontdekt van een medische conferentie waarin Fauci en anderen op een podium bespreken hoe ze een pandemie kunnen lanceren met een griepvirus, om zodoende de hele mensheid te vaccineren.

Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Dit alles is nog maar het topje van de ijsberg van feiten die je vindt, als je de moed en integriteit hebt om eens te durven luisteren naar wat vele duizenden artsen en wetenschappers wereldwijd te onthullen hebben. Deze experts worden echter gecensureerd, velen zijn gearresteerd, en de arts die onthulde dat de injecties vlijmscherpe stofjes bevatten, is overleden aan verwondingen die hem door politie zijn toegebracht.

Maar blijf vooral alsjeblieft beweren dat alles wat er gebeurt volstrekt normaal is, dat er niets aan de hand is en dat alleen achterlijke wappies onderzoek doen naar de ware toedracht.

Blijf vooral je ogen en oren sluiten en ga alsjeblieft in de rij staan om de komende maanden en jaren je vijfde, tiende, honderdste injectie te krijgen (als je dan nog leeft).

Blijf ook vooral alle mensen verwijten die de niet geteste, levensgevaarlijke experimentele substantie niet in hun lichaam willen laten injecteren.

Ga zo door. Voor je het weet ben je alles kwijt wat je dierbaar is.

Als je zou besluiten dat het misschien toch verstandig is om eens te kijken wat er in deze wereld zoal nog gezegd wordt, buiten de hypnotiserende propaganda van de overheid in het journaal, dan ben je van harte welkom om eens te kijken op deze website:

https://www.StopWorldControl.com

Op de Engelse versie staat de meeste informatie, maar bekijk ook de Nederlandse versie (klik op Nederlands in het menu) waar je ook veel kunt vinden.

Bekijk de documentaire Monopolie eens, en zie hoe overheden, media en gezondheidsorganisaties allemaal betaald en gecontroleerd worden door een heel klein groepje superrijken, die niet bepaald goede bedoelingen hebben.

Selecteer en kopieer dit hele bericht, bewaar het en stuur het als een e-mail naar al je contacten, zodat de mensen gewaarschuwd worden.

Al weigeren velen te luisteren, op zeker ogenblik zullen ze toch wakker worden. Blijf ze daarom waarheid toesturen.

De overheid mag corrupt zijn, net als de media, en allemaal kunnen ze omgekocht zijn door de multimiljardairs die achter dit alles zitten, wij zijn het niet. Laten we daarom alsjeblieft dit bericht breed verspreiden. Het is aan ons om de mensen te informeren en hen te helpen.

David Sorensen
StopWorldControl.com

⭐️

Mogelijk gemaakt door: https://app.getresponse.com/referral.html?x=a62b&c=M6Kjf&u=SIQ5&z=Ez0KGyG&

Sound Of Heaven International, 49270 County Road LL56, Villa Grove, DE 81155, United States

Voor afmelding gaat u naar:
https://app.getresponse.com/unsubscribe.html?x=a62b&m=BEuUkc&mc=IA&s=nhAsDi&u=SIQ5&z=EQQRw2i&pt=unsubscribe
Om uw contactgegevens te veranderen gaat u naar:
https://app.getresponse.com/change_details.html?x=a62b&m=BEuUkc&s=nhAsDi&u=SIQ5&z=EBGXwiw&pt=change_details

Hoi 👋 Leuk om je hier te zien.

schrijf je in en je ontvangt een mail met nieuwe content en specifieke berichten alléén voor mensen op deze mail lijst

We doen niet aan Spam lees de privacy policy voor meer info

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.