Wil jij je kind laten vaccineren?

Vaccinatie van Kinderen; het belang van farmaceutische industrie en overheden, maar is het in Uw belang?

Vele artikelen en onafhankelijk onderzoek verder komen er steeds meer vragen omtrent vaccinatie.  Laura Akyüz-Nieuwenhuis heeft een mooi artikel geschreven vanuit het moeder perspectief met de nadruk op natuurlijke gezondheid en de nadelen en claims rond vaccinatie in:

Waarom ik niet mijn kind laat vaccineren

Begin januari dit jaar is mijn dochter geboren. Ik kwam tot de keuze om wel of niet te laten vaccineren. Dit onderwerp interesseert mij al jaren, maar dan komt het ineens echt dichtbij. Gevoelsmatig wilde ik het niet doen. Toch waren er steeds mensen die redenen hadden om het wel te doen, “iniedergeval dan de polio prik, die is toch wel gevaarlijk als je het niet doet”. Uiteindelijk ben ik mij er nog meer in gaan verdiepen en hoe meer ik te weten kwam hoe zekerder ik werd. Ik ga mijn kind niet laten vaccineren! Ik zal hieronder vertellen waarom niet.

Een belangrijke website over dit onderwerp is www.vaccinvrij.nl. Gemaakt door Door Frankema, zij heeft veel werk verzet om dit onderwerp op de kaart te brengen. Ik wil geen herhaling zijn van wat er allemaal al is beschreven op diverse websites en in boeken. Ik wil in het kort uitleggen wat mijn voornaamste beweegredenen zijn geweest. Dit artikel wordt al vrij lang, maar is echt nog maar het topje van de ijsberg.

Inhoudsopgave

Infectieziekten worden verkeerd begrepen
Vaccins zijn niet bewezen effectief
Vaccin sluit ziekte niet uit
Vaccins bevatten gif
Slotwoord
Bronnen en meer informatie

Infectieziekten worden verkeerd begrepen

Je zou kunnen zeggen dat wat de medische wereld een acute infectieziekte noemt, allemaal variaties zijn van de volgende symptomen: koorts, overgeven, hoesten, diarree, zweten enzovoorts. Allemaal handelingen van het lichaam om zo snel mogelijk ongewenste zaken naar buiten te werken. Je kindje is dan vaak moe of hangerig want het kost veel energie. Soms heb je hoofdpijn, of pijn in je keel of spieren vanwege afvalstoffen die vrijkomen die nog afgevoerd moeten worden (drink vooral genoeg water als je ziek bent, want het lichaam heeft vocht nodig om ze af te voeren).

Maar al die symptomen op zich zijn niet het probleem. Ze duiden op een verhoogde activiteit van het immuunsysteem. Het is geen ziekte maar eerder een ‘genezingscrisis’. Het kan heftig zijn; een tijdje duren – maar als het achter de rug is en we weer beter zijn, voelen we ons ook beter. Het lichaam is weer schoon en in balans. En het mooie is: we hoeven er niets voor te doen! De ongelofelijke intelligentie van je lichaam zelf weet precies wat het doet en wat het nodig heeft.

Pas als er geen schoon drinkwater voorhanden is, of geen bed, of geen kracht genoeg om koorts te genereren (bv. bij ondervoeding, of bij het gebruik van koortsremmers). Dan slaat de ziekte niet naar buiten maar naar binnen en als de bacteriën dieper in het lichaam terecht komen en zich blijven vermenigvuldigen is het mogelijk dat je complicaties krijgt (en de meest extreme complicatie is natuurlijk dat je doodgaat).

Er is dus een bepaalde context, waarin een infectieziekte heel gevaarlijk kan zijn, en een andere context waarin het juist een zelf genezend mechanisme is. Maar deze nuance bestaat niet in het medische denken. Daar geldt: infectieziekten moeten we ‘bestrijden'(!!) – voornamelijk met vaccins, antibiotica, en koortsremmers.

Vaccins zijn niet bewezen effectief

Wat ons verteld wordt is dat vaccins de oorzaak zijn van de daling van infectieziektes. Echter wereldwijd vindt ruim 90% van de daling van infectieziektes plaats voordat er gevaccineerd werd, en dat nadat men begint met vaccineren deze daling nog een heel klein beetje verder gaat.

In Amsterdam hebben we allerlei epidemieën gehad: Cholera, de Pest, de Pokken, Lepra, Tuberculose enzovoorts. In die tijd, nog maar honderd jaar geleden, leefden grote groepen mensen in vreselijke armoede. Er was overbevolking; veel mensen – de arbeidende klasse – leefden dicht op elkaar met grote gezinnen in éénkameronderkomens zonder goede sanitaire voorzieningen.

De hygiënisten (een groep artsen) zagen dat de oorzaak van de epidemieën te maken had met de slechte leefomstandigheden. Ze hebben zich met vrijwel alle aspecten van de openbare gezondheidszorg beziggehouden: riolering, vuilophaal, voedselkwaliteit, etc. Mensen konden zien wat ziekte veroorzaakt – ze namen er verantwoordelijkheid voor en veranderden hun manier van leven en dat heeft geleid tot de daling in infectieziekte.

We zijn – toen de meeste ziektes al grotendeels waren verdwenen door verbeterde hygiënische omstandigheden – begonnen met vaccineren.


Verloop van de infectieziekte Mazelen en het moment van het introduceren van het vaccin.

 

 

 

 

 

De(misleidende) grafiek zoals hij wordt getoond in de studieboeken van (consultatie)artsen!

Over de eerste 90% valt weinig te bewijzen want er werd nog niet gevaccineerd in die tijd – dus de daling werd veroorzaakt door verbeterde levensomstandigheden of iets anders maar niet door vaccins. Maar hoe bewijst de medische wereld dat vaccins überhaupt een rol gespeeld hebben in de laatste 10% daling. Want het kan natuurlijk net zo goed dat die laatste 10% gewoon het staartje was van de daling die voortkwam uit verbeterende levensomstandigheden, en toch wel plaatsgevonden zou hebben ook al waren we helemaal nooit begonnen met vaccineren.

De meest betrouwbare manier om een oorzaak-gevolg relatie te bewijzen is met een CRT- studie (een controlled randomized trial) en dat houdt in dat je gebruik maakt van een controlegroep. Nou, een dergelijk onderzoek – dus met een ongevaccineerde controle groep – is nergens ter wereld in die tijd ooit gedaan. Dat bewijs is er dus niet. En bij gebrek aan bewijs is het succes van het Rijksvaccinatieprogramma “empirisch” bewezen – men noemt het een “evidence based program”. De medische wereld zegt gewoon; we hadden van die vreselijke ziekten, we zijn gaan vaccineren, en nu zijn die ziekten toch weg? Onzin.

Vaccin sluit ziekte niet uit

Wendy Lydall beschrijft een interessant onderzoek in haar boek: “Raising a Vaccine Free Child”. Vrij vertaald, heeft de British Medical Counsel in 1950 een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Britse overheid naar de effectiviteit van het difterievaccin. Het onderzoek toonde – na negen jaar – overduidelijk aan dat er geen enkel verband was tussen de hoeveelheid antilichamen en het wel of niet ziek worden. Mensen die veel antilichamen aanmaakte, werden toch nog ziek en andersom werden mensen die praktisch geen antilichamen aanmaakten niet ziek.

Wat ons niet verteld wordt is:

 1. dat infectieziektes die we vroeger hadden totaal verdwenen zijn zonder dat er ooit tegen gevaccineerd is: bv. cholera en roodvonk.
 2. dat infectieziektes waartegen we nu vaccineren, al zo goed als verdwenen waren voordat we ertegen begonnen te vaccineren: bv. de mazelen en kinkhoest.
 3. en héél belangrijk: dat onze kinderen nog steeds de ziektes kunnen krijgen waartegen ze gevaccineerd zijn.

Voorbeeld: Kinkhoest
In Nederland komt kinkhoest elke paar jaar weer terug. Kinderen krijgen hun vaccins, de vaccinatiegraad is hoog en toch breekt de kinkhoest uit. Er wordt gespeculeerd over mutaties van het virus, dat betekent dat het virus verandert, maar uiteindelijk kunnen zelfs de wetenschappers gewoon geen verklaring vinden.

Vaccins bevatten gif

Formaldehyde: In vaccins gebruikt om bacteriën en virussen te inactiveren, zit in bijna alle vaccins. Is een kankerverwekkende stof. Formaldehyde oplossingen worden (afgezien van in vaccins) gebruikt om ziektekiemen, schimmels en insecten te doden. De meest bekende toepassing is het conserveren van lijken. Potten met dode kikkers die staan op ‘sterk water’? Dat zijn formaldehyde oplossingen die voorkomen dat een dood organisme kan ontbinden want alle bacteriën die dat normaal gesproken doen worden door de formaldehyde gedood.

Phenol: In vaccins gebruikt als desinfecteer- en conserveermiddel: Zeer giftige stof, je vindt het o.a. in desinfecteermiddelen, verf en plastic. Blootstelling aan phenol kan leiden tot systematische vergiftiging (het is een protoplasmisch gif d.w.z. giftig voor alle cellen en bijtend op de huid), symptomen bij inname: zweten, overgeven, hoofdpijn, shock, beschadiging van de nieren, convulsies, mentale stoornissen, hart of nierfalen, dood.

2 phenoxyethanol: remt groei en reproductie van micro-organismen. Zeer giftig, kan zeer veel problemen veroorzaken: algehele malaise, blindheid, hypoglycemia (laag bloedsuikergehalte), schade aan maag en ingewanden, verhoogde niveaus van vet triglycerides en cholesterol in het bloed.

“’Het’ zijn maar hele kleine hoeveelheden en ‘het’ is heel goed onderzocht”

 1. In de praktijk is de hoeveelheid vaccinvloeistof die ingespoten wordt bij een baby en een volwassene hetzelfde, maar het lichaamsgewicht en de mate van ontwikkeling van het organisme niet. Dat betekent dat het inspuiten van een gelíjke hoeveelheid vaccin een totaal andere uitwerking kan hebben op een baby dan op een volwassene.
 2. Niet alleen het lichaamsgewicht maar ook de conditie van de ontvanger verschilt: een volwassene heeft een volledig ontwikkeld immuunsysteem, en een baby nog niet. De nieren van een baby bv. kunnen nog geen aluminium uitscheiden dus dat blijft in het lichaam aanwezig. We vaccineren niet één keer maar met 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden enz. En daardoor is er sprake van een cumulatief effect; de hoeveelheid aluminium in het lichaam wordt met elke prik groter.

Het inspuiten van giftige stoffen praktisch direct in de bloedbaan zou je kunnen vergelijken met het lozen van chemische afvalstoffen in een rivier. Als er één fabriek is die dit doet, vangt moeder natuur het wel op. Zijn het er tien dan krijgen de vissen kanker, 50 en ze worden onvruchtbaar en 80 dan sterft al het leven in de rivier uit.

Op dit moment is 10% van de vrouwen in Amerika onvruchtbaar en de eerste doodsoorzaak van kinderen onder de 15 jaar is kanker. Hoeveel procent van die kindersterfte zou veroorzaakt kunnen zijn door vaccins? 1%, 10%, 20%? We weten het niet, en we zullen het nooit weten ook – want het wordt niet onderzocht.

We spuiten stoffen in waarvan we weten dat ze kanker kunnen veroorzaken maar het verband met de toenemende kindersterfte aan kanker wordt niet gelegd, want:

 • Ten eerste krijg je geen kanker de dag nadat je gevaccineerd bent; er zit tijd tussen het toedienen van het vaccin en het aan het licht komen van de bijwerkingen, daar kunnen jaren overheen gaan.
 • Ten tweede kun je van zoveel dingen kanker krijgen.
 • Ten derde is de medische wereld helemaal niet bezig met het achterhalen van de oorzaak. De oncoloog in het ziekenhuis zegt heus niet: “Dit zou je derde DKTP kunnen zijn… of de dampen die uit de nieuwe vloerbedekking kwamen toen je drie was.” Daar is toch geen beginnen aan? Oncologen kijken niet naar oorzaken maar houden zich alleen bezig met het ‘behandelen’ van gevolgen.

Scamscience is de term die in de V.S. steeds vaker valt als men het heeft over het onderzoek wat de producent aanvoert om aan te tonen dat zijn vaccin veilig is. Er zijn namelijk drie belangrijke onderzoeken die systematisch ontbreken:

 1. Er wordt geen onderzoek gedaan op de doelgroep – dat verdraait onderzoeksresultaten omdat muizen en jonge mannen nou eenmaal geen baby’s zijn.
 2. Er wordt geen lange termijn onderzoek gedaan – de proefpersonen worden meestal maar een paar dagen gevolgd – dat verdraait onderzoeksresultaten want bijwerkingen komen soms pas na jaren aan het licht: leerstoornissen bv. ontdek je pas echt goed als het kind naar school gaat.
 3. Er wordt geen ongevaccineerde controlegroep gebruikt – vaak is de controlegroep volledig gevaccineerd en krijgt de groep waarop het nieuwe vaccin getest wordt er alleen nog een extra vaccin bij – dit verdraait de resultaten omdat de controlegroep in wezen niet veel verschilt van de onderzoeksgroep; ze krijgen allebei de toxische componenten van vaccins ingespoten.

Slotwoord

Ik ben nu er nu snel door heen gegaan. Ik ben niet ingegaan op de werking van het vaccin, de theoretische grondslag waarop het vaccin is gebaseerd, wat er niet aan klopt en de farmaceutische industrie die niet te vertrouwen is. De misleidende voorlichting, niet alleen in Amerika, óók in Nederland. De bijwerkingen die wel bekend zijn, maar waarvan alles wordt gedaan om dit niet in de media te laten komen.

Het is geen pleidooi om je kinderen niet te laten vaccineren. Ik vind wel dat je een bewuste keuze moet nemen. Er is tegenwoordig zoveel informatie beschikbaar dat je niet meer kunt zeggen “ik wist het niet”. Een keuze moet ook niet op angst gebaseerd zijn (“wat zullen anderen er wel niet van denken?” of “help, vaccins bevatten gif”). Luister naar je eigen gevoel. Ik wil ook mijn kinderen beschermen tegen ernstige ziektes. Nu ik meer over het onderwerp weet geloof ik dat ik mijn kind juist bescherm door niet te vaccineren, maar dat is ieder voor zich. Er is geen wonderpil of prik waardoor je kind nooit iets zal overkomen, zo werkt het nou eenmaal niet. Voor mij is liefde en een positieve instelling de beste bescherming.

Met liefde overgenomen uit de bron van:

 

Bronnen en meer informatie

Over vaccineren:
www.NVIC.org
www.thinktwice.com
www.vran.org
www.truthaboutgardasil.org
www.insidevaccines.com
www.safeminds.org
www.novaccine.com
www.avn.org.au
www.vaccinetruth.com
www.vaclib.org
www.stopthevax.com
www.vaccination.net
www.cryshame.co.uk
www.vaccines.net
www.vaccineawarenessweek.com
www.anthraxvaccine.org
www.vaccinationnews.com
www.vaccineinjury.info
www.whale.to
www.vaccineeducation.com
www.vaccinationcouncil.org
www.ageofautism.com
www.vaccineinjuryinfo.com
www.vaccineriskawareness.com

Pagina met links:
www.vaclib.org/links/jockslinks.htm
www.NVKP.nl
www.verontrustemoeders.nl
www.stichtingmeerwetenoverfreek.nl
www.desiree.rover.holoversity.eu
www.griepalarm.info/geen_vaccinatie.html
www.tinussmits.nl
www.despuitblijfteruit.nl
www.prikmijmaarlek.nl
www.vaccinatieschade.be
www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl
www.meidenpasop.nl

Over “new medical awareness” en kritische artsen:
www.thedoctorwithin.com
www.mercola.com
www.naturalnews.com
www.vaccinationcouncil.org
www.healthtruthrevealed.com
www.naturopathic.org
www.alternative-doctor.com
www.drtenpenny.com
www.vaccinecouncil.org
www.homefirst.com
www.degezondepatient.nl

Over onderzoek:
www.novaccine.com
www.autism.com
www.14studies.org

Hoi 👋 Leuk om je hier te zien.

schrijf je in en je ontvangt een mail met nieuwe content en specifieke berichten alléén voor mensen op deze mail lijst

We doen niet aan Spam lees de privacy policy voor meer info

This entry was posted in Gezondheid and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Wil jij je kind laten vaccineren?

 1. Zo belangrijk om hierover na te denken in plaats van zomaar klakkeloos te geloven wat iedereen schrijft. Op de pagina http://www.vaccinvrij.nl kun je nog meer achtergrond vinden over waarom wel of waarom niet vaccineren.

  • Patrick says:

   Bedankt voor je antwoord Milou en de link is inderdaad een hele goede website met een boel informatie. Waar is duidelijke informatie te vinden over inenten van bepaalde risico groepen zoals long en hart patienten en de griepprik ? Door alle informatie is het soms nml minder bomen zien in een bos ‘)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.